Stöd i arbetet

Utveckla skolans samverkan med vårdnadshavare

Förtroendefulla relationer och en väl fungerande samverkan mellan skola och vårdnadshavare ökar elevens möjligheter. Här finns stöd för att identifiera skolans styrkor och ringa in utvecklingsområden.