Frågor och svar

Hur ofta ska man arbeta med material i kombination med digital teknik?

Hur ofta eleverna ska möta en punkt i det centrala innehållet är upp till läraren att avgöra tillsammans med sina elever och kollegor.