Frågor och svar

Om jag har en teoretisk lektion med mina elever som handlar om hur man kan kombinera material med digital teknik; har jag då uppfyllt det som står i kursplanen vad gäller ”Hur material kombineras med digital teknik”?

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de långsiktiga målen i mötet med punkterna i det centrala innehållet. Ett av målen är att eleverna ska få utveckla sin förmåga att formge och framställa föremål i olika material. Att enbart i teorin kombinera material med digital teknik ger inte eleverna tillräckliga förutsättningar att utvecklas mot målet.