Frågor och svar

Skolverket arbetar med förslag till revidering av kursplanerna på grundskolenivå. Hur ser revideringsarbetet ut och när kommer det att vara klart?

Revidering av kursplanerna sker under 2019-2020 och de nya kursplanerna beräknas kunna träda i kraft tidigast hösten 2020. I arbetet har Skolverket tagit in synpunkter från ämnesföreningar, lärosäten, ämnesdidaktiker och lärare genom samråd, arbetsmöten och enkäter. Intresset från slöjdlärare att bidra med sina synpunkter har varit mycket stort. Vi har fått många synpunkter på meningen ”Hur material kan kombineras med digital teknik” och vi vet ännu inte hur den slutliga formuleringen kommer att se ut.

Skolverkets arbete med revideringen av kurs-och ämnesplanerna länk till annan webbplats