Digitala verktyg och viktiga iakttagelser i idrott och hälsa

Det här material riktar sig till dig som är intresserad av hur du kan använda digitala verktyg i din undervisning. Innehållet utgår även från de viktigaste iakttagelserna i Skolinspektionens kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7-9. Genom egna reflektioner utifrån praktiknära exempel och forskning kan du skapa en lokal utvecklingsplan.

Dekorationsbild
Konkreta tips

För lärare i idrott och hälsa

Materialet riktar sig till dig som arbetar som lärare i idrott och hälsa i grundskolan, specialskolan, sameskolan och grundsärskolan. Inga förkunskaper krävs.

Arbeta tillsammans med kollegor

Vi rekommenderar att arbetet sker tillsammans med kollegor i ämnet. Ta gärna stöd av specialpedagog eller speciallärare. Du kan även arbeta med materialet på egen hand.

Flera typer av material

Delarna innehåller artiklar, filmer och ljudfiler som tagits fram tillsammans med forskare, lärare och andra sakkunniga. Det innehåller även utdrag ur Skolinspektionens rapporter och granskningar samt Skolverkets kommentarmaterial.

I varje del finns rubriken Reflektera och skriv. Svaren på frågorna kommer du att använda för att skapa en utvecklingsplan i del 5.

Word-dokument med materialets samtliga frågorWord (word, 60 kB)

Vi rekommenderar dig att börja med del 1, därefter kan du arbeta med delarna i valfri ordning.

För att lämna synpunkter på materialet hör av dig till digitalisering@skolverket.se

Senast uppdaterad 27 augusti 2020