Diskussionsfrågor om pandemin för elever på gymnasiet

Undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet Du behöver ändå ha beredskap för att din verksamhet snabbt ska kunna ställa om till fjärr- och distansundervisning om det behövs.
Barn och unga drabbas av lindrigare symptom vid covid-19 men alla – även barn och unga – bör följa rekommendationerna för att minska smittspridningen. Har dina elever koll på dem?

""

Undervisning på plats i skolan i höst

Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet. Men det är fortsatt mycket viktigt med förebyggande arbete mot smittspridning, särskilt i samband med terminsstarten då virussjukdomar ofta sprids. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Undervisning på plats i skolan för barn och unga från terminsstart i höstlänk till annan webbplats

Inför skolstart hösten 2021 – information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19länk till annan webbplats

Koll på pandeminspåverkan, Skolverket

Konkreta tips

Få ungdomar har blivit allvarligt sjuka i covid -19, men detta betyder förstås inte att ungdomar inte behöver följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att inte sprida smittan.

Det kan behövas samtal och tid att reflektera för att se sin egen del i den kris som drabbat oss i och med spridningen av coronaviruset. Använd därför gärna de diskussionsfrågor för klassrummet som vi tagit fram tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Förslag på upplägg

Diskussionsfrågorna är tänkta att fungera i en muntlig diskussion som alla elever kan delta i.

 • Dela diskussionsfrågorna med eleverna – en fråga i taget
 • Ge tid till egen reflektion i ett par minuter
 • Be sedan eleverna diskutera frågan två och två
 • Lyft sedan några exempel på vad som framkommit i helklass.

Diskussionsfrågor om coronapandemin

Fråga 1. Hur har du påverkats av coronapandemin?

Fråga 2. Vet du hur coronaviruset smittar?

Fakta i frågan från Folkhälsomyndigheten om hur corona smittar

När någon nyser kommer det ut små droppar i luften. Viruset finns i dropparna. Om du står nära kan du få dem i ansiktet och bli smittad.

Du kan också bli smittad om du får viruset på händerna och råkar peta dig i ansiktet. Då kan viruset komma in kroppen genom dina ögon, näsa och mun. Därför ska du tvätta händerna ofta och försöka att inte peta dig i ansiktet.

När någon nyser kommer det ut små droppar i luften. Viruset finns i dropparna. Om du står nära kan du få dem i ansiktet och bli smittad.

Du kan också bli smittad om du får viruset på händerna och råkar peta dig i ansiktet. Då kan viruset komma in kroppen genom dina ögon, näsa och mun. Därför ska du tvätta händerna ofta och försöka att inte peta dig i ansiktet.

Fråga 3. Kan du säga tre saker du kan göra för att inte smitta andra?

Fakta i frågan från Folkhälsomyndigheten om hur man undviker att smitta andra

 • Du ska stanna hemma när du är sjuk. Det gäller även om du bara är lite sjuk. Till exempel om du är snuvig eller har ont i halsen. Stanna hemma i två dagar efter att du blivit helt frisk. Då undviker du att sprida smittan vidare till andra.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Hosta eller nys i armvecket. Då hindrar du viruset från att fastna på dina händer eller att spridas i luften till andra människor.
 • Håll avstånd till andra människor och särskilt till äldre personer som riskerar att bli väldigt sjuka av coronaviruset.
 • Du ska stanna hemma när du är sjuk. Det gäller även om du bara är lite sjuk. Till exempel om du är snuvig eller har ont i halsen. Stanna hemma i två dagar efter att du blivit helt frisk. Då undviker du att sprida smittan vidare till andra.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Hosta eller nys i armvecket. Då hindrar du viruset från att fastna på dina händer eller att spridas i luften till andra människor.
 • Håll avstånd till andra människor och särskilt till äldre personer som riskerar att bli väldigt sjuka av coronaviruset.

Fråga 4. Hur påverkar allt det här din vardag när skolan har börjat? Är det något du måste förändra? Vad, i så fall?

Fundera till exempel på sådant som hur du tar dig till och från skolan, vad som blir annorlunda i skolan, och hur du tänker kring andra aktiviteter?

Förslag på frågor i uppföljningen av elevernas samtal

Kan du gå eller cykla till och från skolan och till och från dina aktiviteter, för att undvika trängsel i kollektivtrafiken?

Går det att möblera, sitta och stå så att det finns avstånd mellan bänkarna och till de andra eleverna och dig själv?

Kan vi hålla avstånd i korridorerna, vid skåpen, i matsalen och även vid skolstart och slut då många ska gå in och ut från skolan?

Kan vi vara utomhus på rasterna?

Kan du gå eller cykla till och från skolan och till och från dina aktiviteter, för att undvika trängsel i kollektivtrafiken?

Går det att möblera, sitta och stå så att det finns avstånd mellan bänkarna och till de andra eleverna och dig själv?

Kan vi hålla avstånd i korridorerna, vid skåpen, i matsalen och även vid skolstart och slut då många ska gå in och ut från skolan?

Kan vi vara utomhus på rasterna?

Fråga 5. Varför ska just du ändra dina vanor för att inte sprida smitta?

Senast uppdaterad 21 juni 2021