Ifous

Undervisa på distans - tips och råd

Här finns några tips och råd för dig som ska undervisa på distans.

Stöd i arbetet

Digitala verktyg i skriftspråksundervisning

Lär dig mer om begreppen multimodalitet, användbarhet, resursperspektiv och vuxenrelevans i relation till att använda digitala verktyg i undervisningen.

Stöd i arbetet

Grunder i skriftspråksutveckling

Här finns stöd för dig som arbetar med skriftspråksutveckling för vuxna som ska lära sig ett andraspråk.