Ifous

Undervisa på distans - tips och råd

Här finns några tips och råd för dig som ska undervisa på distans.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Digitala verktyg för litteracitetsundervisning

Konkreta tips på appar, program och andra digitala resurser som lämpar sig för grundläggande läs- och skrivundervisning inom sfi, svenska som andraspråk på grundläggande nivå samt språkintroduktion.

Stöd i arbetet

Digitala verktyg i skriftspråksundervisning

Lär dig mer om begreppen multimodalitet, användbarhet, resursperspektiv och vuxenrelevans i relation till att använda digitala verktyg i undervisningen.