ECML: Resurser och material för språklärare

European Centre for Modern Languages (ECML) är Europarådets språkcentrum som grundades 1994. ECML tillhandahåller gratis resurser för språklärare i form av bland annat nedladdningsbart material, webbinarier och workshoppar.

ECML arbetar i projektform med att ta fram forsknings- och praktikbaserade verktyg så att lärare kan använda dem direkt i undervisning som utgår från beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Projekten handlar om digitalisering, att främja skolspråket, läroplaner och bedömning, rörlighet och migration, språk- och ämnesintegrerad undervisning (CLIL), teckenspråk, tidig språkinlärning och övergripande kompetenser. Varje projekt har en egen webbsida som uppdateras kontinuerligt.

Konkreta tips

Bidra med din erfarenhet

Varje projekt genomför nästan varje år en workshop, för att säkerställa att resultatet blir så relevant som möjligt för lärare. Om du som lärare är intresserad av ett projekt och vill bidra till dess fortsatta utveckling finns det möjlighet att delta i de workshoppar som ECML anordnar. Kontakta i så fall Skolverket via e-post. Resultatet av ett projekt kan bli en konferens, en publikation, ett webbverktyg eller något annat slags verktyg som kan användas i undervisningen.

Kontakt: nspmodernasprak@skolverket.se.

Konkreta tips

Ansök om kostnadsfri workshop

ECML erbjuder en insats som kallas för Training and consultancy (TaC), vilket innebär att två experter från ett av ECML:s projekt genomfören kostnadsfri tvådagars workshop i Sverige. Här är några exempel på projekt som ECML kan genomföra:

Using ICT in support of language teaching and learning (ECML:s webbplats) Länk till annan webbplats.

Young migrants – Supporting multilingual classrooms (ECML:s webbplats) Länk till annan webbplats.

Testing and assessment (ECML:s webbplats) Länk till annan webbplats.

Supporting the language(s) of schooling – The ROADMAP (ECML:s webbplats) Länk till annan webbplats.

En skola, en förskola eller ett lärosäte kan skicka in en ansökan till Skolverket om att få genomföra en sådan workshop. Om ansökan blir beviljad utformar de som ska anordna workshoppen programmet i samarbete med experterna, så att insatsen kan möta deltagarnas behov. Ansök genom att skicka ett mejl till Skolverket.

Kontakt: nspmodernasprak@skolverket.se.

Skolverket rekomenderar

Europeiska språkdagen

ECML:s webbplats Länk till annan webbplats.

ECML:s webbplats innehåller många konkreta material som lärare kan använda direkt i sin undervisning. Materialet som tagits fram för den europeiska språkdagen är ett exempel på det, och det finns översatt till nästan alla medlemsspråk. Språkdagen firas varje år den 26 september. Läs mer om Språkdagen och beställ material till din skola inför dagen här:

Europeiska språkdagen, mer information och material

ECML har tagit fram flera material som lärare kan använda med sina elever kopplat till europeiska språkdagen, bland annat:

  • Den hemliga agentens handbok för språkliga utmaningar (finns även som app)
  • Den stora flerspråkiga skämtboken
  • Laras språkliga resa genom Europa
  • Laras språkliga resa genom Europas regionala språk och minoritetsspråk.

Ta del av det här materialet och mycket annat hos ECML:

Europeiska språkdagen (ECML:s webbplats) Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Europeiska språkportfolion

Ett annat material som ECML har tagit fram för lärare är den europeiska språkportfolion. Det är ett självskattningsmaterial som elever kan använda sig av för att uppmärksamma sina språkkunskaper och följa den egna språkutvecklingen.

Europeiska språkportfolion

Ansvar

ECML, fakta

För närvarande har ECML 36 europeiska medlemsländer. Centret samarbetar med bland annat Kanada, och i ytterligare tio utomeuropeiska länder finns experter som deltar i ECML:s olika aktiviteter. Dessutom har centret kontakt med olika organisationer och institutioner i Europa och övriga världen.

ECML arbetar för att:

  • främja kvalitet i språkundervisningen i Europa och fokusera på lärande och undervisning i språk
  • främja en dialog och utbyte mellan dem som arbetar inom olika speciella områden i Europa
  • vara ett stöd för de projekt som drivs inom den pågående programperioden
  • stödja forskningsprojekt.

European Centre for Modern Languages, ECML Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vid frågor om ECML, skicka ett mejl till nspmodernasprak@skolverket.se.

Senast uppdaterad 24 juni 2024