Så kan din skola arbeta med entreprenörskap

Här hittar du vägledning, forskning och rapporter om entreprenörskap i skolan.

Så kan du arbeta med entreprenörskap i skolan

I publikationen ”Skapa och våga” kan du ta del av erfarenheter, läsa på begrepp och forskning kring entreprenörskap i skolan. Publikationen fungerar som vägledning både för dig som är verksam i skolan och för dig som är intresserad av vad som händer i skolan.

Ladda ner publikationen ”Skapa och våga”länk till annan webbplats

Så förhåller sig lärare och elever till entreprenörskap i svenska skolan

I en studie skriven av Eva-Lena Lindster Norberg, kan du läsa om hur elever och lärare förhåller sig till entreprenörskap i skolan och vilka kunskaper som utvecklas genom det entreprenöriella lärandet.

Ladda ner PDF ”Hur ska du bli när du blir stor? En studie i svensk gymnasieskola när entreprenörskap i skolan är i fokus”länk till annan webbplats

Skillnader i entreprenöriellt lärande mellan de nordiska länderna

En rapport från Nordiska ministerrådet visar att det finns stora skillnader och utvecklingsbehov i de nordiska länderna när det gäller entreprenörskap i skolan och lärarutbildning.

Ladda ner rapporten ”Kreativitet, innovation och entreprenörskap i utbildningssystemen i Norden”länk till annan webbplats hos Nordiska ministerrådets öppna publikationsplattform. (Obs – rapporten är på norska). Originaltitel: Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden.

Tips på forskning och studier om entreprenöriellt lärande hos Umeå Universitetlänk till annan webbplats

Till toppen Gå till toppen på sidan