Få stöd att arbeta aktivt med språk-, läs- och skrivutveckling

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, NCS, erbjuder stöd och utbildning till huvudmän, förskolor och skolor. Sista dag att ansöka till våra utbildningar har skjutits fram till den 5 april.

Obs! Även du som  har ett uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklare på en eller flera skolor kan nu söka utbildningen. Läs mer nedan.

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan

Ansök om att delta i utbildningsomgång 2019/20

Utbildningen ska bidra till en hållbar och långsiktig struktur för språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan. Deltagarna får ta del av föreläsningar varvat med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Mellan utbildningstillfällena kommer deltagarna att få arbeta med uppgifter knutna till sin roll.

Utbildningen fokuserar följande områden:

 • Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Identitet och jämställdhet
 • Att leda samtal
 • Modeller för skolutveckling

För att få delta i utbildningen krävs att deltagaren 

 • är legitimerad förskollärare
 • har minst fyra års erfarenhet av undervisning
 • har, eller kommer från 2019/20 ha, hela eller en del av sin tjänst på huvudmannanivå eller har eller kommer från 2019/20 ha, en samordnande roll för flera förskolors arbete med språk-, läs- och skrivutveckling
 • har särskilt intresse för språk- och kunskapsutvecklande arbete och strävar efter att utifrån aktuell forskning medvetet och systematiskt utveckla arbetet med barns språk-, läs- och skrivutveckling
 • har erfarenhet av att leda kollegialt lärande och utveckla undervisning.

Huvudmannens deltagande

Till utbildningens första och sista tillfälle bjuds varje deltagares chef in. Syftet är att få en gemensam förståelse för vad uppdraget som språk-, läs- och skrivutvecklare innebär och hur det kan organiseras.

Tid och plats

Utbildningen består av totalt åtta utbildningsdagar fördelade på fyra tillfällen under 2019/2020. Utbildningen är förlagd till Stockholm med plats för 75 deltagare.

 • 21 - 22 augusti 2019, deltagarens chef deltar 21/8
 • 5 - 6 november 2019
 • 12 - 13 mars 2020
 • 5 - 6 maj 2020, deltagarens chef deltar 6/5

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Skolverket bekostar lunch och eventuell kurslitteratur i samband med utbildningstillfällena. För de deltagare som har sin arbetsplats 80 km eller längre bort från utbildningsorten (Stockholm) bokar och bekostar Skolverket logi för natten mellan utbildningsdagarna. Extra loginätter, resor i samband med utbildningstillfällena och eventuella övriga kostnader står huvudmannen för. Det finns inget statsbidrag för utbildningen.

Ansökan

Ansökan ska vara hos Skolverket senast den 5 april, det är huvudmannen som ansöker.

Ladda ner ansökningsblanketten: utbildningen för förskolanWord (word, 45 kB)

Urval

Om intresset för utbildningen är större än antalet utbildningsplatser gör NCS ett urval. I urvalet kommer NCS att ta hänsyn till:

 • omfattning av språk-, läs- och skrivutvecklarens uppdrag
 • deltagande i Läslyftet
 • geografisk spridning

Kontakt

Kontakta Malin Gyunda via e-post: malin.gyunda@skolverket.se

Kontakta Tammi Gustafsson Nadel via e-post: tammi.gustafsson.nadel@skolverket.se

Utbildningsomgång 2018/19

Utbildningen består av totalt åtta utbildningsdagar i Stockholm fördelade på fem tillfällen under 2018-2019.

Tillfälle 1: 4 maj 2018

Tillfälle 2: 20-21 september 2018

Tillfälle 3: 28-29 november 2018

Tillfälle 4: 12-13 mars 2019

Tillfälle 5: 28 maj 2019

Presentationer från utbildningen 2018/19

Presentationer från utbildningen 2018/19

Ladda ner presentationerna från utbildningstillfällena.

Presentationer från tillfälle 1, 4 maj 2018

Presentationer från tillfälle 2, 20-21 september 2018

Presentationer från tillfälle 3, 28-29 november 2018

Presentationer från tillfälle 4, 12-13 mars 2019

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i skolan

Ansök om att delta i utbildningsomgång 2019/20

Utbildningen ska bidra till en hållbar och långsiktig struktur för språk-, läs- och skrivutveckling i skolan. Deltagarna får ta del av föreläsningar varvat med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Mellan utbildningstillfällena kommer deltagarna att få arbeta med uppgifter knutna till sin roll.

Utbildningen fokuserar följande områden:

 • Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Att leda samtal
 • Modeller för skolutveckling

För att få delta i utbildningen krävs att deltagaren

 • är legitimerad lärare eller förskollärare
 • har minst fyra års erfarenhet av undervisning
 • har behörighet att undervisa i svenska och/eller svenska som andraspråk eller på annat sätt tillägnat sig goda kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
 • kommer från 2019/20 att ha hela eller en del av sin tjänst på huvudmannanivå, eller kommer att ha ett övergripande uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklare på en eller flera skolor
 • har erfarenhet av att leda kollegialt lärande och utveckla undervisning

Huvudmannens deltagande

Till utbildningens första och sista tillfälle bjuds varje deltagares chef in. Syftet är att få en gemensam förståelse för vad uppdraget som språk-, läs- och skrivutvecklare innebär och hur det kan organiseras.

Tid och plats

Utbildningen består av totalt åtta utbildningsdagar fördelade på fyra tillfällen under 2019/2020. Utbildningen är förlagd till Stockholm med plats för 75 deltagare.

 • 2–3 september 2019, deltagarens chef deltar 2/9
 • 20–21 november 2019
 • 17–18 mars 2020
 • 11–12 maj 2020, deltagarens chef deltar 12/5

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Skolverket bekostar lunch och eventuell kurslitteratur i samband med utbildningstillfällena. För de deltagare som har sin arbetsplats 80 km eller längre bort från utbildningsorten (Stockholm) bokar och bekostar Skolverket logi för natten mellan utbildningsdagarna. Extra loginätter, resor i samband med utbildningstillfällena och eventuella övriga kostnader står huvudmannen för. Det finns inget statsbidrag för utbildningen.

Ansökan

Ansökan ska vara hos Skolverket senast den 5 april, det är huvudmannen som ansöker.

Ladda ner ansökningsblanketten: utbildningen för skolanWord (word, 44 kB)

Urval

Om intresset för utbildningen är större än antalet utbildningsplatser gör NCS ett urval. I urvalet kommer NCS att ta hänsyn till:

 • omfattning av språk-, läs- och skrivutvecklarens uppdrag
 • deltagande i Läslyftet
 • geografisk spridning

Kontakt

Kontakta Susanne Magne via e-post: susanne.magne@skolverket.se
Kontakta Tammi Gustafsson Nadel via e-post: tammi.gustafsson.nadel@skolverket.se

Presentationer från utbildningsomgång 2017/18

Presentationer från utbildningsomgång 2017/18

Här kan du ladda ner presentationer från utbildningstillfällena.

Tillfälle 1 (genomfördes 9 - 10 maj 2017)

Tillfälle 2 (genomfördes den 19 - 20 september)

Tillfälle 3 (genomfördes den 7 - 8 februari 2018)

Tillfälle 4 (genomfördes 6-7 september 2018)

Årlig konferens för språk-, läs- och skrivutvecklare

2019 års konferens kommer att hållas den 3-4 december i Stockholm.

Kombinera med Läslyftet

Om förskolan eller skolan deltar i Läslyftet kan språk-, läs-, och skrivutvecklaren vara ett stöd för handledarna. En språkutvecklare kan också bidra till att skapa strukturer som kan finnas kvar även efter att statsbidraget har upphört.

Läs mer om Läslyftet i förskolan

Läs mer om Läslyftet i skolan

Systematiskt kvalitetsarbete i ett språkutvecklande sammanhang

Film: Systematiskt kvalitetsarbete i ett språkutvecklande sammanhang, del 1 (tid: 2:26)

Film: Systematiskt kvalitetsarbete i ett språkutvecklande sammanhang, del 2 (tid: 1:55)

Nätverk i din region

De 17 regionala nätverken för språk-, läs- och skrivutveckling anordnar bland annat forskningscirklar, seminarieserier, föreläsningar och språkdagar.

Hitta ett nätverk i din region

Hitta ett nätverk i din region

Dalarna

Jessica Therén, jessica.theren@mora.se

Göteborgs stad

Lotten Ekelund, lotten.ekelund@educ.goteborg.se

Center för skolutveckling, Göteborgs stads webbplatslänk till annan webbplats

Halland/NV Skåne

Erica Eklöf, erica.eklof@halmstad.se

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling, Högskolan i Halmstads webbplatslänk till annan webbplats

Malmö stad

Cristina Nordman, cristina.nordman@malmo.se

Norrbotten

Erica Lövgren, erica.lovgren@pitea.se

NCS Norrbottens blogglänk till annan webbplats

Småland/Blekinge/Öland

Jennie Elvö, jennie.elvo@skolakalmar.se

Nätverk för Småland, Blekinge och Öland, Linnéuniversitetets webbplatslänk till annan webbplats

Stockholmsregionen

Anna Strid, anna.strid@nacka.se

Stockholms stad

Toura Hägnesten, toura.hagnesten@stockholm.se

Läs- och språksatsningen, Pedagog Stockholms webbplatslänk till annan webbplats

Skåne

Annika Ingelström-Nilsson, annika.ingelström-nilsson@klippan.se

Södermanland

Ann Löwbeer, ann.lowbeer@nykoping.se

Uppsala län

Karin Fallberg, karin.fallberg@uppsala.se

Värmland

Marlene Andersson, Marlene.andersson@hammaro.se

Västerbotten/ Umeå/ Örnsköldsvik

Therese Vallin, therese.vallin@umea.se

Västernorrland/Hälsingland och Jämtland

Annika Svensson, annika.svensson@miun.se

Läs- skriv- och språkutvecklare, Mittuniversitets webbplatslänk till annan webbplats

Västra Götaland

Eva Lindberg, Eva.Lindberg@lerum.se

Östergötland

Anna Jangbrand, Anna.Jangbrand@linkoping.se

Starta ett nätverk

Kontakta oss på NCS om det saknas ett nätverk i din region: ncs@skolverket.se

NCS nyhetsbrev

I NCS nyhetsbrev hittar du intressant läsning inom området språk-, läs- och skrivutveckling. Vi skriver bland annat om det senaste inom forskning, aktuella konferenser, vad som pågår i de regionala nätverken och tipsar om intressanta filmer, radioprogram och poddar.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Senast uppdaterad 19 mars 2019