Få stöd att arbeta aktivt med språk-, läs- och skrivutveckling

Barns och elevers språkutveckling är grunden för allt lärande i förskolan och skolan. Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, NCS, erbjuder stöd och utbildning till huvudmän, förs­kolor och skolor.

elever som läser böcker
Konkreta tips

Ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet

En språk-, läs- och skrivutvecklare kan bidra till en hållbar och långsiktig struktur för alla barns språkliga och kommunikativa utveckling och ge huvudmän och rektorer stöd i det systematiska kvalitetsarbetet i arbetet med detta.

Systematiskt kvalitetsarbete i skola och förskola

Utbildning för språk-, läs- och skriv­utvecklare i förskolan

Utbildningen riktar sig till språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan. Deltagarna får ta del av föreläsningar varvat med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Mellan utbildningstillfällena kommer deltagarna att få arbeta med uppgifter knutna till sin roll.

Utbildningen fokuserar på följande områden:

  • Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete
  • Systematiskt kvalitetsarbete
  • Att leda samtal
  • Att leda processer.

Ansökan senast 27 mars till utbildningsomgång 2020/2021

Ansökan är öppen 5 februari till 27 mars 2020. Det är deltagarens chef som gör anmälan. Utbildningen är förlagd till Stockholm under åtta utbildningsdagar fördelade på fyra tillfällen under läsåret. Läs mer om utbildningen och ansök här:

NCS utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan 2020/21

Presentationer från utbildningsomgång 2019/20

Presentationer från utbildningen 2019/20

Här kan du ladda ner presentationer från utbildningstillfällena.

Presentationer från tillfälle 1, 21–22 augusti 2019:

Presentationer från tillfälle 2, 5-6 november 2019:

Presentationer från utbildningen 2019/20

Här kan du ladda ner presentationer från utbildningstillfällena.

Presentationer från tillfälle 1, 21–22 augusti 2019:

Presentationer från tillfälle 2, 5-6 november 2019:

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i skolan

Utbildningen ska bidra till en hållbar och långsiktig struktur för språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan. Deltagarna får ta del av föreläsningar varvat med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Mellan utbildningstillfällena kommer deltagarna att få arbeta med uppgifter knutna till sin roll.

Utbildningen fokuserar på följande områden:

  • Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete
  • Systematiskt kvalitetsarbete
  • Att leda samtal
  • Att leda processer.

Ansökan senast 27 mars till utbildningsomgång 2020/2021

Ansökan är öppen 5 februari till 27 mars 2020. Det är deltagarens chef som gör anmälan. Utbildningen är förlagd till Stockholm under åtta utbildningsdagar fördelade på fyra tillfällen under läsåret. Läs mer om utbildningen och ansök här:

NCS utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i skolan 2020/21

Presentationer från utbildningsomgång 2019/20

Presentationer från utbildningen 2019/20

Här kan du ladda ner presentationer från utbildningstillfällena.

Presentationer från tillfälle 1, 2–3 september 2019:

Presentationer från tillfälle 2, 20-21 november 2019:

Presentationer från utbildningen 2019/20

Här kan du ladda ner presentationer från utbildningstillfällena.

Presentationer från tillfälle 1, 2–3 september 2019:

Presentationer från tillfälle 2, 20-21 november 2019:

Årlig konferens för språk-, läs- och skrivutvecklare

2020 års NCS-konferens hålls i Stockholm under november. Mer information kommer senare.

Kombinera med Läslyftet

Om förskolan eller skolan deltar i Läslyftet kan språk-, läs-, och skrivutvecklaren vara ett stöd för handledarna. En språkutvecklare kan också bidra till att skapa strukturer som kan finnas kvar även efter att statsbidraget har upphört.

Läs mer om Läslyftet i förskolan

Läs mer om Läslyftet i skolan

Nätverk i din region

De 17 regionala nätverken för språk-, läs- och skrivutveckling anordnar bland annat forskningscirklar, seminarieserier, föreläsningar och språkdagar.

Hitta ett nätverk i din region

Hitta ett nätverk i din region

Dalarna

Jessica Therén, jessica.theren@mora.se

Göteborgs stad

Lotten Ekelund, lotten.ekelund@educ.goteborg.se

Center för skolutveckling, Göteborgs stads webbplatslänk till annan webbplats

Halland/NV Skåne

Erica Eklöf, erica.eklof@halmstad.se

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling, Högskolan i Halmstads webbplatslänk till annan webbplats

Malmö stad

Ulrika Burman, ulrika.burman@malmo.se

Norrbotten

Erica Lövgren, erica.lovgren@pitea.se

NCS Norrbottens blogglänk till annan webbplats

Närke

Madeleine Forsmark, madelene.forsmark@orebro.se

Småland/Blekinge/Öland

Jennie Elvö, jennie.elvo@skolakalmar.se

Nätverk för Småland, Blekinge och Öland, Linnéuniversitetets webbplatslänk till annan webbplats

Stockholmsregionen

Anna Strid, anna.strid@nacka.se

Stockholms stad

Toura Hägnesten, toura.hagnesten@edu.stockholm.se

Skåne

Annika Ingelström-Nilsson, annika.ingelstrom-nilsson@klippan.se

Södermanland

Ann Löwbeer, ann.lowbeer@nykoping.se

Uppsala län

Kontakta ncs@skolverket.se vid frågor om nätverket.

Värmland

Marlene Andersson, Marlene.andersson@hammaro.se

Västerbotten/ Umeå/ Örnsköldsvik

Therese Vallin, therese.vallin@umea.se

Västernorrland/Hälsingland och Jämtland
Annika Svensson, annika.svensson@miun.se

Språk-, läs- och skrivutvecklare, Mittuniversitets webbplatslänk till annan webbplats

Västra Götaland

Eva Lindberg, Eva.Lindberg@lerum.se

Språk-, läs- och skrivutveckling i VG-regionen, Göteborgs universitets webbplatslänk till annan webbplats

Östergötland

Anna Jangbrand, Anna.Jangbrand@linkoping.se

Starta ett nätverk

Kontakta oss på NCS om det saknas ett nätverk i din region:

E-post till ncs@skolverket.se

Hitta ett nätverk i din region

Dalarna

Jessica Therén, jessica.theren@mora.se

Göteborgs stad

Lotten Ekelund, lotten.ekelund@educ.goteborg.se

Center för skolutveckling, Göteborgs stads webbplatslänk till annan webbplats

Halland/NV Skåne

Erica Eklöf, erica.eklof@halmstad.se

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling, Högskolan i Halmstads webbplatslänk till annan webbplats

Malmö stad

Ulrika Burman, ulrika.burman@malmo.se

Norrbotten

Erica Lövgren, erica.lovgren@pitea.se

NCS Norrbottens blogglänk till annan webbplats

Närke

Madeleine Forsmark, madelene.forsmark@orebro.se

Småland/Blekinge/Öland

Jennie Elvö, jennie.elvo@skolakalmar.se

Nätverk för Småland, Blekinge och Öland, Linnéuniversitetets webbplatslänk till annan webbplats

Stockholmsregionen

Anna Strid, anna.strid@nacka.se

Stockholms stad

Toura Hägnesten, toura.hagnesten@edu.stockholm.se

Skåne

Annika Ingelström-Nilsson, annika.ingelstrom-nilsson@klippan.se

Södermanland

Ann Löwbeer, ann.lowbeer@nykoping.se

Uppsala län

Kontakta ncs@skolverket.se vid frågor om nätverket.

Värmland

Marlene Andersson, Marlene.andersson@hammaro.se

Västerbotten/ Umeå/ Örnsköldsvik

Therese Vallin, therese.vallin@umea.se

Västernorrland/Hälsingland och Jämtland
Annika Svensson, annika.svensson@miun.se

Språk-, läs- och skrivutvecklare, Mittuniversitets webbplatslänk till annan webbplats

Västra Götaland

Eva Lindberg, Eva.Lindberg@lerum.se

Språk-, läs- och skrivutveckling i VG-regionen, Göteborgs universitets webbplatslänk till annan webbplats

Östergötland

Anna Jangbrand, Anna.Jangbrand@linkoping.se

Starta ett nätverk

Kontakta oss på NCS om det saknas ett nätverk i din region:

E-post till ncs@skolverket.se

Forskning och fördjupning

Kontakta NCS

Susanne Magne, Skolverket:
E-post till susanne.magne@skolverket.se

Tammi Gustafsson Nadel, Skolverket:
E-post till tammi.gustafsson.nadel@skolverket.se

NCS nyhetsbrev

I NCS nyhetsbrev hittar du intressant läsning inom området språk-, läs- och skrivutveckling. Vi skriver bland annat om det senaste inom forskning, aktuella konferenser, vad som pågår i de regionala nätverken och tipsar om intressanta filmer, radioprogram och poddar.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Senast uppdaterad 20 mars 2020