Flerspråkighet som resurs i grundskolan årskurs 1 till 6

Ta del av information, reflektionsfrågor och konkreta tips på hur du kan använda elevens språkliga resurser.

lärare instruerar två elever vid varsin laptop
Konkreta tips

Språklig mångfald som resurs

Flerspråkighet i klassrummet – Språklig mångfald som resurs, artikel av Åsa Wedin PDF (pdf, 337 kB)

I denna artikel skriven av professorn Åsa Wedin beskrivs olika erfarenheter där flerspråkighet används som en resurs för alla elever i undervisningen, med huvudfokus på vad som sker i klassrummet. Texten utgår från vilka effekter olika slag av förståelse av flerspråkighet får på verksamheten i skolan. Här hittar du också diskussionsfrågor som du kan använda när du planerar din undervisning.

Om författaren Åsa Wedin

Om författaren Åsa Wedin

Åsa Wedin är professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot flerspråkighet och litteracitet vid Högskolan Dalarna. Hon har långvarig erfarenhet från undervisning och lärarutbildning. Hon har publicerat såväl forskning som böcker och andra texter riktade till verksamma och blivande lärare.

Får man leka på arabiska?
– om att se sina egna föreställningar

Ibland kan pedagoger få känslan av att det uppstår konflikter i en barngrupp just på grund av att inte alla barn talar svenska och inte tolkar lekkoderna på samma sätt. Ett framgångsrikt förhållningssätt är då att vara nära och stötta i leken.

Flerspråkighet som resurs i de lägre åldrarna i grundskolan av Sara PerssonPDF (pdf, 808 kB)

Om författaren Sara Persson

Om författaren Sara Persson

Sara Persson är lärare i svenska och svenska som andraspråk med mångårig erfarenhet av att ta emot och undervisa nyanlända och andra flerspråkiga elever. Sara är också förstelärare och handledare inom läslyftet.

Hon skriver om sin undervisning på bloggen @Hjärtat hos frksarapersson och gav 2016 ut boken Nyanlända elever – undervisning, mottagande och flerspråkighet.

Genom åren har Sara via bloggen, andra sociala medier och på sina föreläsningar fått en förståelse för att många lärare efterfrågar information och konkreta tips kring hur de kan förbättra undervisningen för flerspråkiga elever. Den här texten är ett bidrag till det.

Senast uppdaterad 02 januari 2020