Flerspråkighet som resurs i gymnasiet

Arbeta med digitala resurser i ditt arbete med flerspråkiga och nyanlända elever. Här hittar du också diskussionsfrågor kring flerspråkiga arbetsformer som du kan använda i planeringen av utbildningen.

Elever och lärare arbetar med laptops

Flerspråkighet och digital kompetens

Flerspråkighet som resurs och digital kompetens, artikel av Frida Monsén.PDF (pdf, 202 kB)

Läs om hur du kan arbeta med digitala resurser i ditt arbete med flerspråkiga och nyanlända elever samt hur ett flerspråkigt klassrum bidrar till att utveckla elevernas digitala kompetens.

Har du alla resurser som krävs för att arbeta med flerspråkighet och digital kompetens?

  • Har ni tillgång till internet i klassrummet?
  • Har dina elever tillgång till någon form av digitala verktyg, exempelvis en mobil, dator eller surfplatta?
  • Har dina flerspråkiga elever tillgång till studiehandledare?
  • Har skolan tillgång till pedagogiskt stöd kopplat till IKT?

Om författaren Frida Monsén

Frida Monsén är legitimerad lärare för åk 4 - 9, med digitalisering som spetskompetens. Hon har under många år arbetat med nyanlända elever i flerspråkiga klassrum och drivit utveckling inom digitalisering och skola i nära samarbete med forskare. Hon har skrivit flertalet böcker och artiklar på temat digitalisering och skola. Frida är nu verksam som föreläsare, processledare och är skribent på heltid.

Jag kan mycket, men inte på svenska

”Jag kan mycket, men inte på svenska”. Nyanlända gymnasieelevers språkliga tillgångar i relation till det svenska språket, artikel av Hassan SharifPDF (pdf, 282 kB)

Om författaren Hassan Sharif

Fil.dr Hassan Sharif, tar upp hur nyanlända gymnasieelevers bristande erfarenheter av den svenska grundskolan och svenska definierar dem som grupp när de möter den svenska gymnasieskolan i allmänhet och Språkintroduktionsprogrammet i synnerhet.

Flerspråkiga arbetsformer för nyanlända elever

Flerspråkiga arbetsformer för nyanlända elever, artikel av Annelie DrewsenPDF (pdf, 329 kB)

Artikeln tar avstamp i teorin om transspråkande. Annelie Drewsen varvar konkreta exempel från klassrummet med reflektioner och förankrar de i teori. Här hittar du också diskussionsfrågor kring flerspråkiga arbetsformer som du kan använda i planeringen av utbildningen.

Texten riktar sig till lärare som undervisar nyanlända elever i årskurs sju till nio eller på Språkintroduktion. Texten riktar sig också till handledare, förstelärare, skolutvecklare eller andra som leder kollegialt lärande.

Om författaren Annelie Drewsen

Annelie Drewsen har arbetat som lärare i svenska som andraspråk på Språkintroduktionsprogrammet och är numera verksam som författare och journalist på heltid. De senaste åren har Annelie Drewsen besökt många klasser med nyanlända elever för att arbeta med skönlitteratur och skrivande.

Senast uppdaterad 08 november 2019