Fokus yrkesutbildning

Skolverket inleder årligen yrkesutbildningsveckan i oktober med konferensen Fokus yrkesutbildning.

Konferensen Fokus yrkesutbildning 2024

Skolverket och WorldSkills Sweden inleder Yrkesutbildningsveckan 2024 med en digital heldag måndag den 14 oktober. Vi vänder oss till alla er som arbetar inom skola och arbetsliv med yrkesutbildning på gymnasial nivå.

Under dagen tar vi upp frågor som:

På vilka sätt kan ett ökat utbud av yrkesutbildningar öka attraktiviteten och hur ska vi navigera bland dem? Gymnasial yrkesutbildning erbjuds inte bara inom gymnasieskolan och Komvux, Arbetsförmedlingen har utbildningar och ett nytt pilotprojekt pågår på Yrkeshögskolan. På vilket sätt kompletterar utbudet varandra?

Fler yrkeslärare behövs för att säkerställa kvalitet i yrkesutbildningen, vilka kompetenser är viktiga att ha som yrkeslärare, hur får vi fler att utbilda sig och hur kan utbildning och arbetsliv samverka i frågan?

Välj också bland sju olika seminarier och ta del av hur man flyttar klassrummet till arbetsplatser, undervisar med hållbarhetsperspektiv, ser potentialen på IM Yrk och mycket annat.

Många perspektiv lyfts under dagen som på olika sätt kan bidra till ny kunskap. Låt dig inspireras och ta del av alla tips och idéer!

Anmälan till konferensen 2024

Anmäl dig till konferensen Fokus yrkesutbildning 2024 här

På Fokus yrkesutbildning den 14 oktober möter du bland andra:

WorldSkills Sweden, Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Universitets och Högskolerådet, Malmö universitet, forskare från Stockholms universitet, Linköpings universitet samt Jönköpings universitet. Svenskt Näringsliv, Sveriges lärare, Installatörsföretagen, Skellefteå kommun, Strömbackaskolan Piteå, Teknikcollege Halland, Laga Rostfritt, Falkenbergs gymnasieskola, Westum, Härnösand lärcentrum, Ullvigymnasiet Köping, Komvux Norrköping, Campus Falkenberg och Skolverket.

Årets gästföreläsare är Nicklas Hermansson, framtidsspanare och grundare till nyhetsbrevet NomoFomo. Nicklas utsågs till Årets talare inom AI & Tech 2023, han föreläser under rubriken Så får du framtidens mänskliga superkrafter.

Dagen innehåller också flera seminarier. Läs mer om vilka som deltar i seminarierna och vad de innehåller i kommande program. Här är rubrikerna på årets seminarier:

  • Samverkan för hållbarhetsaspekter och välmående i utbildning och lärande
  • Vi flyttar klassrummet till företagen
  • Hur får vi fler elever inom yrkesintroduktion att nå målet med sin utbildning?
  • Tillsammans i 3-enighet med fokus på yrkeselevers självinsikt, kommande yrkesliv och framtidens möjligheter
  • Lärcentrum som möjliggörare
  • Styrkan i att arbeta i team under valideringsprocessen
  • Hållbart arbetsliv för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Program och information om innehåll och medverkande kommer inom kort.

Målet med Fokus yrkesutbildning

Målet med konferensen Fokus yrkesutbildning är att bidra till att svensk yrkesutbildning är modern, hållbar och av god kvalitet genom att

  • vara en självklar arena för utvecklingsarbete och ny kunskap
  • inspirera till nya idéer, tankar och aktiviteter
  • skapa samsyn kring yrkesutbildningars möjligheter för såväl djup som bredd inom valt yrkesområde.

Fokus yrkesutbildning är en del i Skolverkets uppdrag att främja utvecklingen av yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft och att stödja utvecklingen av samarbete mellan myndigheter och branschorganisationer när det gäller gymnasial yrkesutbildning. Ett prioriterat uppdrag för Skolverket är också nationell kompetensförsörjning.

Konferensen Fokus yrkesutbildning är tänkt att vara årligen återkommande.

Om den genomförda konferensen Fokus yrkesutbildning 2023

Vad är kvalitet i vuxenutbildningen? Vad tycker våra ungdomar är kvalitet i yrkesutbildning? Hur kan vi arbeta med hållbarhetsfrågor i våra yrkesutbildningar och vad behöver man veta för ett hållbart arbetsliv?

Detta och mycket annat togs upp i årets konferens Fokus yrkesutbildning den 16 oktober. Se 10 webbinarier i efterhand.

Elever, forskare, myndigheter och lärare

På Fokus yrkesutbildning mötte du bland andra:
Sveriges elevkårer, forskare från Linköpings universitet, Svensk Byggtjänst, WorldSkills Sweden, Ungdomsbarometern, FUB, forskare Göteborgs universitet, Centrum för arbets- och miljömedicin, Myndigheten för yrkeshögskolan, Byggnadsbranschens yrkesnämnd, UHR, Axevalla Hästcentrum, Naturbruksskolan Sötåsen, Strömbackaskolan Piteå, Hälsinglands utbildningsförbund, Scandic Hotel Bollnäs, Region Stockholm, Skolverket.

Program, huvudtalare och valbara seminarier vid Fokus yrkesutbildning 2023 (pdf) Pdf, 309 kB.

Se seminarier från Fokus yrkesutbildning 2023

Under konferensen den 16 oktober 2023 kunde deltagare välja mellan tio olika webbinarier. Här kan du se alla dessa webbinarier i efterhand.

Film: Hur kan Yrkestävlingar öka kvaliteten i yrkesutbildning? (29:22 min)

Möt Pontus Slättman, VD WorldSkills Sweden som bland annat samlar svenska yrkeslandslaget och arrangerar Yrkes-SM och Maria Tsychkova, tävlande i Yrkeslandslaget 2023 i yrket CNC-operatör fräsning. Att ta steget att tävla i sitt yrke kan kännas stort. Men steget att använda erfarenheter från tävlingarna på sin skola är egentligen inte så svårt eller avancerat.

Här får du veta mer om hur man kan driva kvalitetsfrågor med hjälp av erfarenheter från internationella yrkestävlingar. Ta del av erfarenheter och exempel som går att använda stort som smått!

Film: En kvalitativ yrkesutbildning bygger på en inkluderande apl (29:56 min)

Framtidens yrkesutbildning är ingenting utan människorna som väljer att gå den. Och branscher utan människor att anställa i framtiden kommer inte överleva. Utbildningstiden på arbetsplatsen är lika viktig som den som sker i skolan om vi vill tänka hållbart och höja kvalitén på våra yrkesutbildningar.

Hör Pia Berg, yrkeslärare och projektledare för iApl (inkluderande arbetsplatslärande) på Byggbranschens yrkesnämnd berätta mer om konceptet, vad som skapar en inkluderande apl och varför det är så viktigt för alla elever oavsett val av yrkesutbildning.

Film: Vägen till ett hållbart arbetsliv- frisker och risker med fysisk belastning (28:38 min)

I detta seminarium visas webbsidorna Jobbafrisk och Jobbafrisk-NPF och hur dessa kan användas i yrkesutbildningar. Vad behöver elever känna till för ett hållbart och hälsosamt arbetsliv?

Seminariet leds av Marina Jonsson, projektledare för nätverket HINTA- Hälsosamt Inträde i Arbetslivet och Gunilla Käller, ergonom och enhetschef på arbets- och miljömedicin.

 

FIlm: Så här arbetar vi med validering inför regleringen skyddad yrkestitel för undersköterskor (27:39 min)

I detta seminarium berättar Ann Strandqvist, projektledare på Region Stockholm om sina erfarenheter av att organisera och genomföra validering och kompletterande utbildning av sin personal inför regleringen skyddad yrkestitel för undersköterskor. I projektet samverkar Region Stockholm med komvux i Stockholm.

 

Film: Att använda internationalisering för att skapa kvalitet i yrkesutbildning (20:47 min)

Hur arbetar vi gemensamt för att yrkesutbildningar i Sverige ska kunna hämta hem nya metoder och kunnande genom internationella samarbeten?

2023 har utsetts till Europaåret för kompetens med ett särskilt fokus på livslångt lärande. I det här seminariet lyfter vi olika perspektiv på hur yrkesutbildningar kan arbeta med internationalisering för att stärka utbildningen. Du får veta mer om hur du kan utveckla din organisation genom att inspireras av europeiska samarbeten inom Erasmus+.

Linda Nilsson, avdelningen för internationellt samarbete UHR deltar i seminariet tillsammans med Mimmi Höök Andersson och Sofia Engström från Grans Naturbruksgymnasium.

 

Film: Lärlingsläraren som vänder på perspektiven (23:10 min)

Kan en skola få arbetsgivare att söka kontakt och önska apl-elever i stället för tvärtom? Möt lärlingsläraren Jonas Carlzon som presenterar hur han genom att vända på perspektiven utvecklat yrkesutbildningen och bidragit till en ökad regional samverkan mellan skola och arbetsliv. Under seminariet ges konkreta och innovativa exempel för att inspirera hur arbetet med handledarens status, programråd och skolsamverkan kan se ut för ökad kvalitet i yrkesutbildningen.

 

Film: Ämnessamverkan som grund för skolutveckling (24:47 min)

Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen, som driver fyra gymnasieskolor, har påbörjat ett tvåårigt projekt kring ämnessamverkan. Förstelärarna Anna Hagström och Christina Wallin driver detta projekt och delar med sig av framgångsfaktorer, fallgropar och inspirerande exempel.

 

Film: “Vi bemöter inte elever som obehöriga!” – I Lerum är yrkesintroduktion en möjlighet (20:01 min)

Seminariet kommer fokusera på Lerums gymnasiums mångåriga utvecklingsarbete kopplat till IM och yrkesintroduktion – hur olika yrkesintroduktionsspår kan förhindra inlåsningseffekter, korta lärsträckor och möjliggöra ökad motivation, anställningsbarhet och behörighet till nationella yrkesprogram. Betydelsen av kartläggning, gemensam elevsyn, kvalitativ praktik/apl och ett klokt nyttjande av yrkespaket kommer också att behandlas. Möt John Nelander, utvecklingsledare GR och Peter Kristensson, förstelärare Lerums gymnasium.

 

Film: Karriärtrygghet – vad innebär det? (18:26 min)

Förmågan att lära nytt och lära om på ett hållbart sätt värderas idag högt, vad behöver vi i skolan tänka på för att rusta en elev?

Hur kan vi bli bättre på att visa alla möjligheter efter en yrkesutbildning och därigenom förebygga avhopp? Om detta och mycket mer samtalar Agnetha Kronqvist och Mikaela Zelmerlööw, Skolverket.

 

Film: Språk- och yrkesintegrerande undervisning - samverkan med branschen bäddade för succé (21:26 min)

Kombinationsutbildningen Gästservice i Bollnäs har byggts upp i tät samverkan med Scandic Hotel på orten. Utbildningen är delvis förlagd till hotellet, och flera av hotellets ordinarie medarbetare har viktiga roller i utbildningens utformning. Förhoppningen är att modellen kan bli en inspiration för fler utbildningar över landet. För rektor Eva Björklin och Hälsinglands Utbildningsförbund var ambitionen att hitta nya sätt att utforma yrkesutbildningar för sfi-elever. För Malin Ahlman, hotelldirektör på Scandic i Bollnäs, handlade det om att säkra den långsiktiga rekrytering som med åren har blivit allt svårare. Det blev en perfekt matchning.

Senast uppdaterad 04 juli 2024.