Fokus yrkesutbildning

Skolverket inledde Yrkesutbildningsveckan 2022 med en heldag den 17 oktober. Där tog vi upp frågor som: Hur ska vi attrahera den unga generationen och vuxna i omställning till yrkesutbildning? Hur ser en attraktiv arbetsplats och ett attraktivt yrkesliv ut och varför är detta en viktig pusselbit för kompetensförsörjning? Här kan du se några av webbinarierna i efterhand.

Text som säger: Fokus yrkesutbildning och ett tecknat förstoringsglas.

Konferensen Fokus yrkesutbildning 2022

Under heldagskonferensen hade Skolverket många besök av viktiga aktörer för yrkesutbildning och arbetsliv. I ett panelsamtal pratade Svenskt Näringsliv, LO, Sveriges Elevkårer och Vuxenutbildning i Samverkan om samverkan mellan skola och arbetsliv. Det var också ett område som våra experter från Skolverket diskuterade till exempel utifrån perspektivet studie- och yrkesvägledning. Även Utbildningsdepartementet deltog under dagen. Mer än 1400 personer var anmälda till konferensen.

Myndigheten för yrkeshögskolan visade att det finns goda möjligheter till vidareutbildning efter en gymnasial yrkesutbildning. Amanda Swedsudde pratade om jämlikhet och hur en schysst arbetsplats lockar till utbildning och om hur vi får till dessa schyssta arbetsplatser. Arbetsförmedlingen berättade om prognoser och yrkesområden i framtiden och föreläsaren Anders Lundin talade om hur vi kan skickliggöra varandra.

Under dagen fanns också tillfällen att delta i åtta olika valbara webbinarium. De åtta webbinarierna är nu inspelade på film och du har möjlighet att se dem alla här på denna webbsida.

Vi kommer senare även att publicera presentationer från dagen i pdf-format.

Målet med Fokus yrkesutbildning

Målet med konferensen Fokus yrkesutbildning är att bidra till att svensk yrkesutbildning är modern, hållbar och av god kvalitet genom att

  • vara en självklar arena för utvecklingsarbete och ny kunskap
  • inspirera till nya idéer, tankar och aktiviteter
  • skapa samsyn kring yrkesutbildningars möjligheter för såväl djup som bredd inom valt yrkesområde.

Fokus yrkesutbildning är en del i Skolverkets uppdrag att främja utvecklingen av yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft och att stödja utvecklingen av samarbete mellan myndigheter och branschorganisationer när det gäller gymnasial yrkesutbildning. Ett prioriterat uppdrag för Skolverket är också nationell kompetensförsörjning. Konferensen Fokus yrkesutbildning är tänkt att bli årligen återkommande.

Presentationer från konferensen Fokus yrkesutbildning 2022

Här kan du ladda ner en del presentationer av talarna som deltog i konferensen.

Yrkeshögskolan - rättkompetens i rätt tid

Yrkeshögskolan består av eftergymnasieala yrkesutbildningar som genomförs i samarbetet med arbetslivet och anpassas efter arbetslivets behov. Axel Adelsvärd, jurist och utredare på Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, gav en introduktion till yrkeshögskolan och vad som har gjort utbildningsformen så framgångsrik.

Yrkeshögskolan - rätt kompetens i rätt tid, pdf Pdf, 895 kB.

Yrkesområden i framtiden

Hur ser möjligheterna ut att få jobb inom olika yrken som yrkesutbildningar på gymnasial nivå leder fram till? Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, presenterade hur olika yrkesområden i stort kommer att påverkas av den strukturomvandling som sker samt betydelsen av det livslång lärandet.

Yrkesområden i framtiden, pdf Pdf, 243 kB.

Se seminarier från konferensen Fokus yrkesutbildning 2022

Under konferensen den 17 oktober kunde deltagare välja mellan åtta olika webbinarier. Här kan du se alla dessa webbinarier i efterhand:

Film: WorldSkills Sweden – material för undervisning och vägledning (30 min)

Alla som söker yrkesutbildning behöver kunskaper om arbetslivet och om olika yrken. WorldSkills Sweden sprider kunskap om yrkesutbildningar och moderna framtidsyrken. I detta seminarium får du inblick i vårt material som kan underlätta din vägledning eller undervisning. Självklart lyfts även goda ambassadörer från Yrkeslandslaget!

Film: Vill du veta mer om branschvalidering och validering inom komvux? (29 min)

Skolverket och Myndigheten för Yrkeshögskolan berättar om vad som är aktuellt utifrån myndigheternas respektive uppdrag. Vad är likt och vad skiljer sig åt när det gäller validering inom respektive verksamhet? Vad vet vi om omfattningen av validering? Vilket stöd kan respektive myndighet ge dem som validerar? Hur kan vi tillsammans stödja individer på deras väg framåt?

Film: Väl underbyggda val (24 min)

I seminariet fördjupar Skolverket frågeställningen om hur vi kan bidra till att de studerande gör väl underbyggda val utifrån både ett kompetensförsörjnings- och ett individperspektiv. Hur kan vi bidra till att göra det osynliga synligt, begripligt och attraktivt? Lärare och studie- och yrkesvägledare i alla skolformer har en viktig roll att hjälpa eleverna att göra hållbara val med både hjärtat och hjärnan.

Film: Attraktiv arbetsgivare - utmaningar och möjligheter (29 min)

Scania i Oskarshamn har nära 3000 anställda i en kommun med 27 000 invånare. Utifrån den verkligheten behövs strategier för att bli en attraktiv arbetsgivare och säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Hur syns detta arbete i vår vardag? Följ med Scania på resan från årskurs fem till pensionsdagen – och en bit bortom den.

Film: Yrkesutbildning ❤️ IF (22 min)

Varmt välkomna att ta del av ett samtal mellan de som jobbar, de som anställer och Skolverket om yrkesutbildning och jobb för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Vi vet att mångfald på arbetsplatsen berikar och att det inte behöver vara så komplicerat.

Film: Språkutvecklande arbetsplatser – nytta för individen och organisationer/företag (28 min)

Transportföretagen och Vård- och omsorgscollege ger exempel på hur man kan arbeta med språkutveckling i olika branscher och på olika arbetsplatser.​

Film: Yrkesråd/programråd- samverkan Skola/arbetsliv (23 min)

Möt en huvudman och en representant från arbetslivet som beskriver syftet med väl fungerande programråd. Seminariet ger dig inspiration till arbetet med lokala programråd och yrkesråd med exempel på samverkan mellan skolan och apl-platsen. Hur får man arbetslivet engagerat i arbetet med programråden? Hur kan eleven förberedas för apl med hjälp av arbetslivet? Ta del av exempel hur man kan organisera för programgemensamma programråd där även fler skolformer medverkar samtidigt.

Film: Yrkes- och språkutbildning i kombination – Framgångsfaktorer och utmaningar (26 min)

Kombinationsutbildningar. Utmaningar, hinder, möjligheter och rekommendationer med utgångspunkt i ESF-projektet Kombinationsutbildning sfi där Skolverket har genomfört en nationell kartläggning över befintliga kombinationsutbildningar i Sverige.

Senast uppdaterad 25 oktober 2022.