Grannspråk: dikter på nynorska och danska – text och ljud

 

Syftet är att eleverna ska få lära känna ett närliggande språks uttal och stavning och upptäcka hur likt det är. De ska få läsa och reflektera kring en poetisk text från ett annat nordiskt land.

Elever i klassrummet

Ämne

Svenska, årskurs 4–9 (Eg er her), årskurs 7–9 (I nat).

Förberedelser

Välj att arbeta med en eller båda dikterna och kopiera upp texterna till eleverna. Klipp eller vik bort den svenska översättningen.

Material

 • Kopior av dikterna.
 • Tillgång till en dator med internetuppkoppling och högtalare.
Konkreta tips

Eg er her

Eg skulle ønskje eg var ein annan stad.
At det var sommar og ikkje vinter.
At det var lyst og ikkje mørkt.
At det var sol og stille og ikkje regn og vind.
At nokon såg på meg heile tida og sa eg var snill og flink.
Men eg er her. Og nå er det vinter.
Og mørkt. Og regn. Og vind.
Og ingen ser på meg.

Jag är här

Jag skulle önska jag var nån annanstans.
Att det var sommar och inte vinter.
Att det var ljust och inte mörkt.
Att det var sol och stilla och inte regn och blåst.
Att någon såg på mej hela tiden och sa att jag var snäll och duktig.
Men jag är här. Och nu är det vinter.
Och mörkt. Och regn. Och blåst.
Och ingen ser mej.

Av Finn Øglænd, från boken Det har kommit en komet – Nordiska dikter för barn Förlag: Det Norske Samlaget

I nat

I nat stod træerne ude i blæsten og lyttede.
Ingen havde tænkt på at tage dem ind.

Bladene fløj omkring.
som forvirrede fugle
uden en gren at sætte sig på .
Græsstråene lå med dugdråber på nakken
og nynnede
nattevers.

I natt

I natt stod träden ute i blåsten och lyssnade.
Ingen hade tänkt på att ta in dem.

Bladen flög omkring
som förvirrade fåglar
utan någon gren att sätta sig på.
Grässtråna låg med daggdroppar i nacken
och nynnade
nattvers.

Av Hanne Kvist, från boken Det har kommit en komet – Nordiska dikter för barn.

Arbetsgång – Eg er her

  1. Lyssna på dikten. Gärna två gånger. (Eventuellt behöver eleverna se texten samtidigt som de lyssnar.) Ställ sedan frågor till eleverna, exempelvis: Vad handlar dikten om? Kan du förstå allt? Vem har skrivit den, tror du? Hur tror du den personen känner sig? Hur kan man se det i texten? Eleverna kan diskutera frågorna i par eller hela klassen tillsammans. Det finns inga rätt eller fel, utan låt dem tolka vad som står och vad de tror.
  2. Låt eleverna titta på texten och försöka läsa den högt på norska. Sedan kan de översätta den och jämföra med den svenska texten.
  3. Fortsätt, om tid finns, med övningen "Bygg meningar på danska och norska" och skapa egna dikter på norska med hjälp av de orden. Om eleverna vill kan de utgå ifrån Eg er her och göra en liknande dikt fast med andra ord. (Observera att de norska orden till "Bygg meningar på danska och norska" är på bokmål och dikten Eg er her är på nynorska.)

  Arbetsgång – I nat

  1. Eleverna lyssnar på dikten samtidigt som de ser den danska texten. Lyssna eventuellt två gånger. Ställ sedan frågor till eleverna, exempelvis: Vad handlar dikten om? Kan du förstå allt? Vad ser du framför dig när du hör dikten? Eleverna kan diskutera frågorna i par eller hela klassen tillsammans. Det finns inga rätt eller fel, utan låt dem tolka vad som står och vad de tror.
  2. Låt eleverna titta på texten och försöka läsa den högt för varandra på danska. Sedan kan de översätta hela eller delar av den till svenska. Om de vill kan de sedan jämföra sin översättning med den svenska översättningen som finns.
  3. Fortsätt, om tid finns, med övningen "Bygg meningar på danska och norska" och skapa egna dikter på danska med hjälp av de orden. Om eleverna vill kan de utgå ifrån I nat och göra en liknande dikt fast med andra ord.

  De olika dikterna har lite olika svårighetsgrad. Anpassa arbetsgången till gruppens ålder och nivå. I vissa fall kanske det är bättre att börja med att läsa dikten på svenska.

  Senast uppdaterad 28 februari 2024