Grannspråk: matematikuppgifter på norska

Eleverna får träning i matematik och kan samtidigt upptäcka att de kan förstå norska. Eleverna lär sig även några norska ord som skiljer sig från svenskan.

två elever löser matteuppgifter via dator

Ämne

Svenska och matematik, årskurs 5–8.

Förberedelser

Gå in på webbplatsen Regnehjelpen och titta igenom de olika månadernas uppgifter.
Välj eventuellt några månaders uppgifter som passar dina elever.

Regnehjelpenlänk till annan webbplats

Skriv ut och kopiera upp några övningar om ni ej har tillgång till datorer.

Material

En dator till varje elev eller grupp av elever med internetuppkoppling, alternativt kopior av uppgifterna.

Konkreta tips

Arbetsgång

1. Låt eleverna göra uppgifterna och se om de klarar norska föräldrars matematikuppgifter.

2. Till hjälp kan de använda ett lexikon eller ett översättningsverktyg. De kan även behöva använda en kalkylator till vissa uppgifter.

3. Gå igenom orden tillsammans.

4. Gå igenom matematikuppgifternas lösningar.

Senast uppdaterad 09 juni 2020