Grannspråk: Sarah i Danmark

Syftet med övningen är att eleverna får höra talad danska och upptäcka och lära sig likheter och skillnader i förhållande till svenskan.

Ämne

Svenska, årskurs 3–6.

Förberedelser

Se igenom filmklippet Sarah i Danmark och läs igenom ordlistan över ord som skiljer sig från svenskan.

Sarah i Danmark på finska Yle:s webbplats Länk till annan webbplats.

Material

Dator med bra internetuppkoppling samt projektor eller annan utrustning för visning av film från dator.

Konkreta tips

Arbetsgång

  1. Berätta för eleverna att flickan i filmen pratar danska, vilket är likt svenskan, och att de troligtvis kommer att förstå det mesta. Be dem lyssna efter ord som skiljer sig från svenskan.
  2. Filmklippet:
    Sarah i Danmark finns på på finska Yle:s webbplats Länk till annan webbplats.
  3. Efter filmvisningen frågar du om eleverna upptäckte några ord som skilde sig från svenskan. Skriv dem på tavlan på danska, ta hjälp av listan nedan vid
  4. Se filmen en gång till om det behövs och försök sedan uttala de danska orden.
  5. Befäst orden genom någon typ av tävling, exempelvis kan eleverna beskriva ett ord på svenska, eller rita det på tavlan, och låta de andra säga ordet på danska.

Ordlista

jeg hedder – jag heter
spis – äta
kylling – kyckling
fyrre [før'ǝ] år – fyrtio år
otte og tredive [å:'d(ǝ)ɔˌtræðvǝ] – trettioåtta
børnehave – dagis/förskola
dejlige – härliga
plejer – brukar
hygge – mysa
hyggelige – trevliga
ting – saker
vasker sig – tvättar sig
bøger – böcker
skakspil – schackspel
dyrefigur – djurfigur
byen – staden
værelse – rum
kattekillingerne – kattungarna
spiser – äter
mælk – mjölk
deres – sin
moren – mamman

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 20 juni 2023