Förskolans betydelse för barns rörelseförmåga, fysiska aktivitet och hälsosamma livsstil

Mer än 85 procent av barnen vistas dagligen i förskolan och tillbringar en stor del av sin vakna tid där. Det gör förskolan till en mycket viktig arena för barns lärande av rörelser, motoriska förmåga och etablering av goda fysiska aktivitetsvanor.

Konkreta tips

I den här artikeln kan du läsa om hur fysisk aktivitet påverkar barns fysiska och mentala utveckling. Artikeln tar bland annat upp hur förskolan kan bidra till att barnen känner rörelseglädje och utvecklar en allsidig rörelseförmåga. Artikeln tar också upp förskolemiljöns och personalens betydelse för barnens matvanor, återhämtning och hälsobeteenden.

Senast uppdaterad 12 december 2019