Hur bra är kvaliteten på er prao?

Gör en självskattning! Här finns två olika varianter av ett självskattningsverktyg, som hjälper er att få syn på er organisation av prao och hur ni kan utveckla den.

Fem elever spelar spel
Konkreta tips

Verktyg

Den ena versionen är för skolans huvudman, och den andra versionen är för skolenheter. Vi rekommenderar att både skolans huvudman och skolenheter gör självskattningen och sedan jämför resultaten. Verktyget kan användas som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Verktyg för huvudmannens självskattning av prao-verksamheten

Verktyg för skolenhetens självskattning av prao-verksamheten

Mer om att organisera prao, om huvudmannens, skolans och arbetsgivarens ansvar

Senast uppdaterad 26 mars 2021

Relaterat