Stöd i arbete

Utgå från elevernas erfarenheter

Hur kan elevernas olika språkliga och kulturella bakgrunder synliggöras och på ett naturligt sätt ligga till grund för undervisningen?

Stöd i arbete

Bidra till språkutveckling hela dagen

Kartläggningen behöver präglas av lyhördhet för elevernas olika erfarenheter, behov och intressen och ge eleverna möjlighet att få visa sitt kunnande på olika sätt och i olika situationer.

Stöd i arbete

Interaktion - tala, samtala och föra dialog

Om hur elever får lära språk genom att interagera med andra elever, med lärare och med personer utanför klassrummet.

Stöd i arbete

Ordförrådets betydelse

Om hur viktigt ett väl utvecklat ordförråd är för att lära sig läsa och skriva.

Färjestadens grundskola Stöd i arbetet

Interaktiv läsning