Introduktion för dig som arbetar i skolan

Materialet fokuserar på centrala delar av läraruppdraget och ger dig en grundläggande orientering om skolans uppdrag och styrdokument.

Om materialet

Det går bra att använda materialet som en helhet, men också enskilda delar beroende på vad som passar dig och verksamheten bäst.

Varje avsnitt består av korta animerade filmer, texter samt hänvisningar till material att fördjupa dig i.

Senast uppdaterad 10 september 2019