Källkritik för yngre elever

Det är viktigt att eleverna utvecklar sin källkritiska förmåga och att det sker redan under de tidiga skolåren. I det här materialet finns inspiration till arbetet med källkritik i årskurs F-6.

en elev vid sin dator i klassrummet

Detta material ger stöd till arbetet med källkritik i klassrum och skolbibliotek i årskurs F-6 i grundskola, sameskola, anpassad grundskola och specialskola.

Vi rekommenderar att du tar dig an underlaget tillsammans med dina kollegor. Materialet tar max 7 timmar att arbeta igenom. Titta på filmen och läs texterna. Samtala och agera sedan med utgångspunkt från frågorna under respektive rubrik.

Om du arbetar med elever i andra åldrar finns följande material:

Om källkritik för elever i årskurs 7–9

Om källkritik för elever i gymnasieskolan

Konkreta tips

Ta del av material om källkritik

Inled arbetet med att individuellt eller i grupp ta del av nedanstående material.

Artikel: Guide för källkritik för lärare

I artikeln Guide för källkritik för lärare finns en introduktion till källkritik.

Guide för källkritik för lärare

Artikel: Källkritik i förskoleklass

I artikeln Källkritik i förskoleklass besöker vi några skolor där lärare och bibliotekarier tagit sagan Superundersökarna som utgångspunkt för det källkritiska arbetet.

Källkritik i förskoleklass

Film: Källkritik för yngre elever (tid 10:59 min.)

Filmen tar oss med till Hjulsbroskolan i Linköping där lärare och skolbibliotekarie samarbetar för att eleverna ska stärka och utveckla sin källkritiska förmåga.

Formuläret som används i filmen går att ladda ner under rubriken "Formulär - källkritik vid webbesök".

Diskutera undervisning om källkritik

Utgå från artikel Guide för källkritik för lärare

 • Hur kan ni använda guiden som underlag för era klassrumsdiskussioner?
 • I artikeln finns också tips från lärarkollegor om källkritiskt arbete. Vilka av tipsen vill ni arbeta vidare med?

Utgå från filmen Källkritik för yngre elever

 • Att jämföra webbplatser är ett exempel på ett ganska vanligt sätt att introducera källkritik i skolan. Eleverna får ta reda på vem som står bakom webbplatsen och varför den är gjord. Hur brukar ni introducera källkritik för eleverna i er verksamhet?
 • Inom vilka moment och ämnen arbetar ni med att stärka elevernas källkritiska förmåga?
 • Diskutera vilka fler moment och ämnen där källkritik kan integreras.
 • Har ni liknande samarbete med en bibliotekarie och hur är samarbetet organiserat?
 • Om inte, vad beror det på?

Planera och genomför en aktivitet

Planera och genomför en valfri aktivitet utifrån era diskussioner. Bjud in kollegor som observatörer om det finns tid. Be dem gärna att föra anteckningar, filma eller fotografera för att ha dokumentation att utgå från när ni utvärderar era aktiviteter. Här är förslag på aktiviteter.

Om ni inspireras av filmen kan ni låta eleverna använda bifogade analysschema för kritisk granskning av webbsidor. Självklart går det lika bra att skapa ett eget formulär. Mallen som används i filmen är inspirerad av Skolverkets checklista för källkritik på internet. Checklistan är gjord för att användas tillsammans med yngre elever och den listar några frågor som kan ställas vid källkritisk granskning av en webbsida.

Formulär - källkritik vid webbesök Excel, 32 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för källkritik

Här är några fler tips på hur ni kan arbeta med källkritik och yngre elever. Ni får testa att utgå från böcker, bokomslag och webbsidor.

Tips för källkritik med yngre elever på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Utvärdera och reflektera

När ni återsamlas efter att ha prövat någon av metoderna med elever ska alla reflektera över frågorna nedan.

Hur gick det?

 • Hur fungerade det att genomföra aktiviteten?
 • Vad var lätt?
 • Vad var svårt?

Vad hände?

 • Blev det som jag förväntat mig? Varför? Varför inte?
 • Vad blev det för reaktioner från elever?
 • Förstod eleverna nyttan med att träna källkritiskt tänkande?

Analysera

Det här materialet vill inspirera lärare att ha källkritiska moment i undervisningen och att gärna göra det tillsammans med skolans bibliotekarie om sådan finns.

 • Har arbetet med materialet påverkat er att samarbeta med skolans bibliotekarie (eller bibliotekarie på folkbiblioteket)?
 • Hur har arbetet med materialet påverkat er jämfört med hur ni jobbade tidigare med källkritik?
 • Finns det någon skillnad och vad består den i? Upplever ni det olika i gruppen och vad kan det i så fall bero på?

Planera för fortsättningen

Planera fortsatt arbete, uppföljning och utveckling av arbetet med källkritik. Ta gärna utgångspunkt i nedanstående frågeställningar.

 • Behöver ni lära er mer om att integrera källkritisk diskussion i undervisningen?
 • Hur kan det källkritiska tänkandet integreras i allt skolarbete?
 • Hur kan ni utveckla samarbetet med skolans bibliotekarie om sådan finns?
 • Hur ska ni arbeta för att komma vidare?
 • Hur säkerställer ni att utvecklingsarbetet leder dit ni vill?
 • Hur sprider ni era erfarenheter till andra på skolan eller till andra skolor?
Senast uppdaterad 08 augusti 2023
 • Kurser och utbildningar

  Kritisk användning av nätet

  Lär er mer om källkritik. I den här kollegiala utbildningen får ni kunskap om olika aspekter av digital informationssökning, källkritik och sökkritik.