Källkritik i gymnasieskolan

Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att klara studierna i olika ämnen. Här får du och dina kollegor material om källkritik och nyhetsvärdering i gymnasieskolan.

Lärlingar på arbetsplats. handel och administration. yrkesprogram gymnasiet.

Det här materialet är riktat till till lärare och bibliotekarier i gymnasieskolan. Materialet vänder sig till dig som efterfrågar verktyg att ge eleverna för att de ska kunna söka, värdera, välja, använda och resonera om olika typer av informationskällor.

Vi rekommenderar att du tar dig an underlaget tillsammans med dina kollegor. Materialet tar max 7 timmar att arbeta igenom. Titta på filmerna och läs artiklarna. Samtala och agera sedan med utgångspunkt från frågorna under respektive rubrik.

Om källkritik för yngre elever

Om källkritik för elever i årskurs 7–9

Konkreta tips

Forskning om källkritik

Digitala medier har blivit allt vanligare i skolor, och därför är det viktigt att kunna hantera och kritiskt värdera källor i undervisning och lärande. Unga behöver också kunna hantera det informationsflöde de möter utanför skolan. Digitala medier är en del av deras liv och vardag. Trots detta finns det brister i gymnasieskolans undervisning i källkritik, konstaterade Skolinspektionen i sin granskning av 421 gymnasiearbeten.

Källkritisk kompetens i gymnasiet

Ta del av filmen: Källkritik för gymnasieskolan i samarbete med skolbibliotekarier (tid 7:42 min)

Filmen tar oss med till Spånga gymnasium i Stockholm där lärare och skolbibliotekarien samarbetar för att ge alla elever källkritisk kompetens.

Ta del av filmen: Är källkritik bara viktigt i skolan? (tid 6:44 min)

I den här filmen intervjuas en lärare från Bromma gymnasium som berättar om sitt arbete med källkritik.

Artikeln belyser ungas nyhetskonsumtion och förmåga till nyhetsvärdering. Det finns diskussionsfrågor till artikeln.

Medieutvecklingen förändrar ungas nyhetskonsumtion

Diskussionsfrågor: värdera nyheter i medieflödet

Att kritiskt granska källor

Diskutera:

Utgå från filmen "Källkritik för gymnasieskolan i samarbete med bibliotekarie".

 • Har ni liknande samarbete med en bibliotekarie och hur är samarbetet organiserat? Om inte, vad beror det på?
 • Diskutera hur det ser ut i er verksamhet.
 • Eleverna i filmen får undersöka hur olika tidningar skriver om aktuella händelser och källkritiskt bedöma texterna. Syftet är inte att försöka hitta objektiva källor, utan snarare att lära sig förstå drivkrafterna bakom varför en källas budskap är utformat som det är. Hur tänker ni kring detta sätt att arbeta? Diskutera hur lärare och bibliotekarie kan gå vidare och utveckla arbetssättet.
 • Skulle ett liknande arbetssätt kunna tillämpas på andra medietyper, till exempel bild eller film? Diskutera.

Utgå från filmen "Är källkritik bara viktigt i skolan?".

 • Läraren i filmen låter eleverna jämföra nyhetskällor på nätet och notera sina iakttagelser i ett källkritiskt dokument. Har ni arbetat på liknande sätt? Diskutera vad ni anser om arbetssättet.
 • Vilka för- och nackdelar ser ni med att hämta exempel ur elevernas vardag när ni ska diskutera källkritik?
 • Hur kan lärare arbeta för att få elever att förstå att källkritik inte bara är viktigt i skolan utan att det är en förmåga som behövs hela livet?

Utgå från Bloggartikeln ”Nyhetsvärdering/nyhetsundvikare”.

 • Artikeln visar resultat från några olika undersökningar från 2015 när det gäller ungas nyhetskonsumtion och nyhetsvärdering. Vilka tankar väcker artikeln?
 • Hur ser era elevers nyhetskonsumtion ut? Har era elever någon erfarenhet av att värdera nyheter från olika källor? Har ni elever som aldrig tar del av nyheter om politik och aktuella samhällsfrågor? Diskutera i gruppen.

Utgå från Bloggartikeln "Vad vet vi om ungas nyhetskonsumtion – diskussionsfrågor"

 • Blogginlägget innehåller diskussionsfrågor om ungas nyhetskonsumtion och nyhetsvärdering. Några av frågorna passar att diskutera i lärargruppen. De andra frågorna kan ni ta upp med eleverna i klassrummet.

Arbete med källkritik

Prova ett av arbetssätten:

I den första filmen visas hur elever blir tränade i att källkritiskt granska nyhetsrapporteringen. I den andra filmen får eleverna jämföra och kritiskt granska webbsidor. Bloggartikeln utgår från aktuella undersökningar om våra medievanor och innehåller diskussionsfrågor för lärare och elever. De sista artiklarna ger ytterligare ett par exempel på hur du kan arbeta med källkritik med gymnasieelever.

Välj ett eller flera av arbetssätten och pröva med era egna elever. Om det finns tid bjud gärna in kollegor som observatörer och be dem att dokumentera, till exempel föra anteckningar. Dokumentationen kan ni använda senare under momentet Reflektera.

Använd Kolla källans checklistor

Ni kan också använda Kolla källans checklistor med källkritiska frågor. Den ena kan användas när eleverna ska bedöma webbsidor. Den andra kan användas när ni ska diskutera vad som är bra att tänka på innan något delas i sociala medier.

Checklista för källkritik på webben

Checklista för källkritik i sociala medier

Utmaningar med att arbeta källkritiskt

Reflektera:

När ni återsamlas efter att ha prövat någon av metoderna med elever redovisar alla i gruppen hur det gått. Gå varvet runt kring frågorna nedan. Diskutera tillsammans frågorna utifrån filmen och den lektion som ni genomfört med era elever.

Hur gick det?

 • Hur fungerade det att genomföra lektionen?
 • Vad var lätt?
 • Vad var svårt?

Vad hände?

 • Blev det som ni förväntat er? Varför? Varför inte?
 • Vad blev det för reaktioner från elever?
 • Förstod eleverna nyttan med att träna källkritiskt tänkande?

Analysera

Materialet vill inspirera lärare att integrera källkritiska moment i undervisningen och att gärna göra det tillsammans med skolans bibliotekarie om sådan finns.

 • Har projektet inspirerat er att samarbeta med skolans bibliotekarie (eller bibliotekarie på folkbiblioteket)?
 • Hur har arbetet med underlaget påverkat er jämfört med hur ni jobbade tidigare med källkritik?
 • Finns det någon skillnad så analysera varför. Upplever ni det olika i gruppen och vad kan det i så fall bero på?

Hur ska gymnasieelever bli bättre på att granska källor

Planera för fortsättningen:

Planera fortsatt arbete, uppföljning och utveckling.

 • Behöver ni lära er mer om att införliva källkritisk diskussion i olika ämnen?
 • Hur kan det källkritiska tänkandet finnas med i allt skolarbete?
 • Hur kan ni utveckla samarbetet med skolans bibliotekarie om sådan finns?
 • Hur ska ni arbeta för att komma vidare?
 • Hur säkerställer ni att utvecklingsarbetet leder dit ni vill?
 • Hur sprider ni era erfarenheter till andra på skolan eller till andra skolor?
Senast uppdaterad 09 januari 2020
 • Kurser och utbildningar

  Kritisk användning av nätet

  Lär er mer om källkritik. I den här kollegiala utbildningen får ni kunskap om olika aspekter av digital informationssökning, källkritik och sökkritik.

 • Stöd i arbetet

  Guide för källkritik för lärare

  Varje dag möts vi av information från olika medier och det kan vara svårt att veta om det går att lita på det vi ser och hör. Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt.

 • Stöd i arbetet

  Resurser för undervisning i källkritik

  Här finns övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du kan prova tillsammans med eleverna.