Stödpaket för att undervisa om romer

Materialet är främst kopplat till kursplanerna för svenska, samhällskunskap och historia för årskurs 7–9, men kan även användas i andra ämnen och åldersgrupper, exempelvis gymnasiet. Materialet är framtaget av olika aktörer och varje aktör ansvarar själv för sitt material.

Konkreta tips
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 12 december 2019