5. Vi har former för dialog och samverkan med rektorer där frågor om lärarförsörjning är i fokus.

Exempel på aktiviteter:

  • Central samordning kring samarbete mellan förskole- och skolenheter i frågor som rör tjänstefördelning och organisation.