7. Vi ger rektorer stöd i arbetet med att organisera verksamheten så att undervisningen i så stor utsträckning som möjligt bedrivs av behöriga och legitimerade förskollärare och lärare.

Exempel på aktiviteter:

  • Central samordning kring samarbete mellan förskole- och skolenheter i frågor som rör tjänstefördelning och organisation.