1. Vi inventerar behov av behöriga förskollärare på kort sikt.

Exempel på aktiviteter:

  • Kartläggning av förskollärarbehörighet inom förskoleenheten och analys av kompetensutvecklingsbehov.