11. Vi fördelar förskollärare så att barnen undervisas av behöriga förskollärare så långt som möjligt.

Exempel på aktiviteter:

  • Anpassning av personalens scheman utifrån behov och samarbete med andra förskolenheter, exempelvis om en förskollärare arbetar på flera förskolenheter.