12. Vi introducerar obehöriga förskollärare i uppdraget.

Exempel på aktiviteter:

  • Introduktion av obehöriga förskollärare.
  • Stöd till nyanställda förskollärare, exempelvis i form av mentorsstöd.