13. Vi ger obehöriga förskollärare stöd i arbetet med att planera och genomföra undervisningen och skapa en struktur för en undervisning som utgår från målen i förskolans läroplan.

Exempel på aktiviteter:

  • Introduktion av obehöriga förskollärare.
  • Stöd till nyanställda förskollärare, exempelvis i form av mentorsstöd.
  • Olika former av kollegiala möten mellan rektorer och/eller förskollärare.