2. Vi inventerar behov av behöriga förskollärare på lång sikt.

Exempel på aktiviteter:

  • Kartläggning av förskollärarbehörighet inom förskoleenheten och analys av kompetensutvecklingsbehov.
  • Analys av rekryteringsbehov utifrån behörighetskartläggning, förväntade pensionsavgångar och beräknade storlekar på framtida barnkullar.