4. Vi inventerar obehöriga förskollärares behov av stöd i arbetet med att följa upp och analysera hur utbildningen främjar barnens utveckling och lärande.

Exempel på aktiviteter:

  • Introduktion av obehöriga förskollärare.
  • Stöd till nyanställda förskollärare, exempelvis i form av mentorsstöd.