5. Vi samverkar med huvudmannen eller andra förskolor i arbetet med att säkra tillgången till behöriga förskollärare.

Exempel på aktiviteter:

  • Insatser för att öka attraktiviteten som arbetsgivare, exempelvis ett välutvecklat arbetsmiljöarbete som ett rekryteringsargument.