6. Det finns former för samverkan inom förskoleenheten för att diskutera, följa upp och analysera hur utbildningen främjar barnens utveckling och lärande.

Exempel på aktiviteter:

  • Olika former av kollegiala möten mellan rektorer och/eller förskollärare.