8. Vi ger behöriga förskollärare förutsättningar att ge stöd till obehöriga förskollärare i arbetet med att följa upp och analysera barnens utveckling och lärande.

Exempel på aktiviteter:

  • Anpassning av personalens scheman utifrån behov och samarbete med andra förskolenheter, exempelvis om en förskollärare arbetar på flera förskolenheter.