9. Vi genomför aktiviteter för att öka tillgången till behöriga förskollärare för undervisningen.

Exempel på aktiviteter:

  • Insatser för att öka attraktiviteten som arbetsgivare, exempelvis ett välutvecklat arbetsmiljöarbete som ett rekryteringsargument.
  • Information till anställd personal om tillgänglig och relevant kompetensutveckling, exempelvis behörighetsgivande utbildning.