1. Vi inventerar behov av behöriga lärare på kort sikt.

Exempel på aktiviteter:

  • Kartläggning av lärarbehörighet inom skolenheten och analys av kompetensutvecklingsbehov.
  • Anpassning av personalens scheman utifrån behov och samarbete med andra skolenheter, exempelvis om en lärare arbetar på flera skolenheter.