10. Vi initierar och ger möjlighet till kompetensutvecklingsinsatser för att öka behörigheten bland befintlig personal med behörighetsgivande examen.

Exempel på aktiviteter:

  • Information till anställd personal om tillgänglig och relevant kompetensutveckling, exempelvis behörighetsgivande utbildning.