12. Vi fördelar lärare så att eleverna undervisas av behöriga lärare så långt som möjligt.

Exempel på aktiviteter:

  • Anpassning av personalens scheman utifrån behov och samarbete med andra skolenheter, exempelvis om en lärare arbetar på flera skolenheter.
  • Arbetsmiljöanpassningar såsom minskad administrativ arbetsbörda för behöriga lärare, exempelvis genom att personer med andra kompetenser anställs i skolan för att avlasta behöriga lärare.