13. Vi introducerar obehöriga lärare i uppdraget.

Exempel på aktiviteter:

  • Introduktion av obehöriga lärare.
  • Stöd till nyanställda lärare, exempelvis i form av mentorsstöd.