14. Vi ger obehöriga lärare stöd i arbetet med att planera och genomföra undervisningen och att skapa en struktur för en undervisning som utgår från kunskapsmålen.

Exempel på aktiviteter:

  • Introduktion av obehöriga lärare.
  • Stöd till nyanställda lärare, exempelvis i form av mentorsstöd.
  • Olika former av kollegiala möten mellan rektorer och/eller lärare.