15.Vi ger obehöriga lärare stöd i arbetet med att bedöma elevernas kunskaper genom kollegialt stöd och stöd från ledningen.

Exempel på aktiviteter:

  • Introduktion av obehöriga lärare.
  • Stöd till nyanställda lärare, exempelvis i form av mentorsstöd.
  • Olika former av kollegiala möten mellan rektorer och/eller lärare.