2. Vi inventerar behov av behöriga lärare på lång sikt.

Exempel på aktiviteter:

  • Kartläggning av lärarbehörighet inom skolenheten och analys av kompetensutvecklingsbehov.
  • Analys av rekryteringsbehov utifrån behörighetskartläggning, förväntade pensionsavgångar och beräknade storlekar på framtida elevkullar.