5. Vi samverkar med huvudmannen eller andra skolenheter i arbetet med att säkra tillgången till behöriga lärare.

Exempel på aktiviteter:

  • Insatser för att öka attraktiviteten som arbetsgivare, exempelvis ett välutvecklat arbetsmiljöarbete som ett rekryteringsargument.
  • Regionalt samarbete, exempelvis för att skapa positiv syn på skola.
  • Anpassning av personalens scheman utifrån behov och samarbete med andra skolenheter, exempelvis om en lärare arbetar på flera skolenheter.