6. Det finns former för samverkan mellan obehöriga och behöriga lärare inom skolenheten kring sambedömning och arbetssätt för att utvärdera elevernas kunskaper.

Exempel på aktiviteter:

  • Olika former av kollegiala möten mellan rektorer och/eller lärare.