7. Vi ger behöriga lärare förutsättningar att ge stöd till obehöriga lärare gällande planering och genomförande av undervisningen.

Exempel på aktiviteter:

  • Anpassning av personalens scheman utifrån behov och samarbete med andra skolenheter, exempelvis om en lärare arbetar på flera skolenheter.