Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö

Lärare ska kunna stanna i yrket hela livet. Det förutsätter att det finns möjlighet att individuellt anpassa arbetets innehåll och utformning över tid. Ett aktivt och långsiktigt arbetsmiljöarbete är en viktig förutsättning för ett hållbart arbetsliv.

1. Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö – Vi har en strategi på huvudmannanivå för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i vår skolverksamhet.