Strategisk kompetensförsörjning

10. Strategisk kompetensförsörjning – Vi har en kontinuerlig dialog om kompetensförsörjning med rektorerna i vår skolverksamhet.