Kommunikation och förankring

Huvudmannen behöver vara tydlig och transparent i sitt strategiska arbete med kompetensförsörjning.

11. Kommunikation och förankring – Vi har en kommunikationsstrategi på huvudmannanivå som omfattar kompetensförsörjning och arbetsmiljö.