Kommunikation och förankring

12. Kommunikation och förankring – Vi följer upp, analyserar och utvecklar fortlöpande vår interna kommunikation om kompetensförsörjning och arbetsmiljö.